Pirkšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje WKING.LT

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje WKING.LT Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje WKING.LT taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje WKING.LT turi teisę:
1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
1.3.3. juridiskas personas;
1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje WKING.LT

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje WKING.LT suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo el. parduotuvėje WKING.LT  jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių el. parduotuvėje WKING.LT Pirkėjui užsisakius prekių el. parduotuvėje WKING.LT laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. Parduotuvėje WKING.LT

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje WKING.LT Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje WKING.LT – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje WKING.LT

2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. pasta adrese.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje WKING.LT Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

2.4. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai pēc Pircēja piekrišanas saņemšanas. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un atzīmējot atbilstošos veidlapas laukus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės WKING.LT paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje WKING.LT tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje WKING.LT bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje WKING.LT šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės WKING.LT informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma ar e. veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (skatīt informāciju Valsts uzņēmuma "Vartotojų centras" vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Atgriešanas īpatnības un nepārtikas preču apmaiņa" 18. punkts).

3.3. Noteikumu 3.2. 1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.

3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.

3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

3.7. Pircējs, izmantojot e-pastu veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės WKING.LT teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės WKING.LT darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve WKING.LT arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės WKING.LT registracijos ir užsakymo formoje.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. PREČU PASŪTĪŠANA, CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA, TERMIŅI.

5.1. El. parduotuvėje WKING.LT Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant mokesčius. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis WKING.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
5.4.1. Veicot priekšapmaksu par Precēm (t.i. pirms Preču piegādes un nodošanas Pircējam), izmantojot elektronisko norēķinu pakalpojumu caur maksājumu partneru sistēmām:

  • Opay.lt (el. bankininkystė, mokėjimo kortelės), kurios operatorius yra „OPAY LT“, UAB;
  • Arba kitas el. parduotuvės WKING.LT patvirtintas sistemas. Jeigu pasirenkama atsiskaityti už Prekes šiame punkte nurodytu būdu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į WKING.LT banko sąskaitą.
5.4.3. Apmaksa skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas brīdī - Pircējs norēķinās par preci to piegādes/saņemšanas (nodošanas - pieņemšanas) brīdī.
5.4.4. Apmaksa ar debetkarti vai kredītkarti, preces saņemot LP EXPRESS 24 paku pašapkalpošanās terminālī - Pircējs norēķinās par preci, tās saņemot pašapkalpošanās terminālī.
5.4.5. Priekšapmaksa ar debetkarti vai kredītkarti par Precēm (t.i. pirms Preču piegādes un nodošanas Pircējam).

 

5.5. Ja Pircējs izvēlas apmaksu par precēm to pasūtīšanas brīdī, Pircējs apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Tikai pēc tam, kad Starpnieks ir saņēmis no paša izvēlētās norēķinu sistēmas operatora attiecīgu apstiprinājumu par Pircēja samaksu par precēm un to piegādi (transportēšanu) (apmaksa Līguma 5.4.1. vai 5.4.2. punktā noteiktajā veidā) pasūtījums tiek izpildīts un tiek aprēķināts preču piegādes termiņš.

5.6. Ja Pircējs izvēlas norēķināties par precēm to piegādes brīdī, Pircēja pasūtījums tiek sākts izpildīt un nekavējoties tiek aprēķināts preču piegādes termiņš, starpniekam to apstiprinot Pircējam pa e-pastu. .

5.7. Pērkot 3.klasi i., lietota prece, 1 gada garantija nav spēkā, piemērojama tikai 14d preces atgriešana un nomaiņa, ja tā saņemta ar iekšēju defektu/defektiem.

6. PREČU PIEGĀDE.

6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

6.2. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) - Lietuvos paštas, AB.

6.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.

6.4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. kontrole.

6.5. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē pārdevējs, ja iepakojums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja iepakojumā ir nepasūtītas preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga preces komplektācija.

6.6. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana pakas bojājumus, viņam ir jānorāda komentāri kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.

7. PREČU KVALITĀTE, GARANTIJAS.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje WKING.LT parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje WKING.LT esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose arba šiame puslapyje.

7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

7.5. Visų mūsų puslapyje parduodamų nešiojamų kolonėlių akumuliatoriams, baterijoms, suteikiama 6 mėn garantija.

8. ATGRIEŠANA UN MAIŅA.

8.1. Lietuvas Republikas tiesību akti nosaka pircēja tiesības bez iemesla atteikt pirkuma - pārdošanas vai preču piegādes līgumu, kas noslēgts, izmantojot sakaru līdzekļus, tai skaitā internetu.

8.2. Pircējam ir tiesības atcelt pirkuma-pārdošanas līgumu 14 dienu laikā no dienas, kad viņš vai viņa preču pasūtījumā norādītā persona saņem pasūtītās preces. Pircējam preces jānosūta Pārdevējam vai citai tā pilnvarotai personai nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma atteikuma paziņojuma iesniegšanas Pārdevējam. Termiņš netiek pārkāpts, ja Pircējs preci nosūtījis pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – WKING.LT ( veikiama kaip DVI RANKOS MB) pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas laisvos formos pareiškimą (elektroniniu laišku).

8.4. Pircējam ir jāatgriež preces oriģinālajā un nebojātā iepakojumā. Pircējs ir atbildīgs par preces komplektāciju un iepakošanu. Ja prece nav pareizi salikta un iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto preci. Atgriežot preces, Pircējam jāpievieno pavadzīmes oriģināls, kas tika saņemts kopā ar preci, kā arī nepieciešams aizpildīt un parakstīt atgriešanas veidlapu (brīvās formas paziņojums).

8.5. Preces nevar atgriezt, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām preču izskats).

8.6. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma šādos gadījumos:
8.6.1. ja pirkuma-pārdošanas līgums tika noslēgts par precēm, kas ražotas pēc Pircēja speciālām instrukcijām, kuras nav iepriekš ražotas un tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai norādījuma, vai precēm, kuras ir pielāgotas Pircēja personiskajai vajadzībām;
8.6.2. ja pirkšanas-pārdošanas līgums tika noslēgts par precēm, kas ātri bojājas vai precēm ar īsu glabāšanas laiku;
8.6.3. ja pirkuma-pārdošanas līgums noslēgts par iepakotām precēm, kuras pēc piegādes tika izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ.

8.7. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksātās summas par atgriezto preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad preces atdotas Pārdevējam vai no brīža, kad Klients ir iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu, ka prece ir nosūtīta, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

8.8. Pārdevējs atmaksā naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Pircējs izmantoja sākotnējā maksājuma darījumā, ja vien Pircējs nepārprotami piekrīt citam maksājuma veidam. Jebkurā gadījumā Pircējs nemaksā nekādas maksas, kas saistītas ar šādu atgriešanu.

8.9. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam tiek dota iespēja piegādāto preci aizstāt ar citām līdzīgām precēm vai atgriezt tās 14 dienu laikā.

8.10. Šo noteikumu 8.4.-8.5.punkts attiecas arī uz preču atgriešanu, ja tās neatbilst kvalitātes prasībām.

8.11. Pērkot 3.klasi i., lietota prece, 1 gada garantija nav spēkā, piemērojama tikai 14d preces atgriešana un nomaiņa, ja tā saņemta ar iekšēju defektu/defektiem.

9. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA.

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas vai pasūtījuma veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzību par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve WKING.LT

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės WKING.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje WKING.LT yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. TIRDZNIECĪBA UN INFORMĀCIJA.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var nosūtīt e-pastu. dažādas akcijas veikalā.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no to izpildes brīža.

10.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės WKING.LT skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI.

11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

11.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

11.3. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un pamatos.

11.4. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.5. Katram lietotājam ir iespēja strīdus ar Pārdevēju risināt elektroniski, nevēršoties tiesā. Pirmkārt, lietotājam ir jāsazinās ar Pārdevēju rakstiski un 14 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas, ja Pārdevējs nereaģē uz lietotāja pretenziju vai ja lietotāja pretenzija netiek apmierināta, lietotājs var vērsties organizācijā, kas nodarbojas. ar patērētāju strīdiem ārpustiesas kārtībā, t.i. Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, vietne www.vvtat.lt), vai tā teritoriālajām vienībām apriņķos vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/ods/).

Papildus informācija par maksājumu

Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele un Šiaulių bankas elektroniskās bankas pakalpojumus. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt." "Elektroniskajā veikalā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ.nr.: 12268475), tādēļ Jūsu personas informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai , tiks nodots Maksekeskus AS."