Pirkšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces pa e-pastu. veikalā WKING.LT

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala mājas lapā WKING.LT Pircējam iepērkoties pa e-pastu uz veikalu WKING.LT attiecas pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

1.3. Pērciet e-pastu veikalā WKING.LT ir tiesības:
1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
1.3.3. juridiskas personas;
1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā WKING.LT

1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu Pēc iepirkumu groza izveidošanas WKING.LT veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, nospiediet pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi ").

1.6. Pircējam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu pa e-pastu. veikalā WKING.LT, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un/vai nepiekrīt tiem. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, viņam nevajadzētu pasūtīt preces pa e-pastu. veikalā WKING.LT, pēc Pircēja preču pasūtīšanas pa e-pastu veikalā WKING.LT tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un bez ierunām tiem piekritis.

1.7. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts elektroniski. Veikalā WKING.LT

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA.

2.1. Pasūtiet preces pa e-pastu Veikalā WKING.LT Pircējs var:
2.1.1. reģistrējoties šajā e-pastā veikalā WKING.LT - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
2.1.2. nereģistrējoties šajā e-pastā veikalā WKING.LT

2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. pasta adrese.

2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu elektroniskajā pārdošanā. veikalā WKING.LT, lai analizētu Pārdevēja darbību.

2.4. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai pēc Pircēja piekrišanas saņemšanas. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un atzīmējot atbilstošos veidlapas laukus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.5. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku. Ja Pircējs izmanto e-pastu veikala WKING.LT pakalpojumus, uzskatāms, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apliecina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir patiesi un atbilst realitātei.

2.6. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai. veikalā WKING.LT Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts uz e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtītas informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei.

2.7. Pircējs, reģistrējoties pa e-pastu veikalā WKING.LT un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā WKING.LT šie Noteikumi un citi veikala WKING.LT informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma ar e. veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (skatīt informāciju Valsts uzņēmuma "Vartotojų centras" vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Atgriešanas īpatnības un nepārtikas preču apmaiņa" 18. punkts).

3.3. Noteikumu 3.2. 1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.

3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.

3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

3.7. Pircējs, izmantojot e-pastu veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai pircējs pareizi izmantotu e-pastu. pakalpojumi, ko sniedz veikals WKING.LT.

4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-pastam veikala WKING.LT stabilitāti un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot e-pastu. veikalā WKING.LT vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-pastā. veikala WKING.LT reģistrācijas un pasūtījuma formā.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. PREČU PASŪTĪŠANA, CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA, TERMIŅI.

5.1. e-pasts Veikalā WKING.LT Pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu

5.3. Preču cenas uz e-pastu veikalā un noformētajā pasūtījumā norādīti eiro, ieskaitot nodokļus. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā WKING.LT veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
5.4.1. Veicot priekšapmaksu par Precēm (t.i. pirms Preču piegādes un nodošanas Pircējam), izmantojot elektronisko norēķinu pakalpojumu caur maksājumu partneru sistēmām:

  • Opay.lt (e-banka, maksājumu kartes), kuras operators ir OPAY LT, UAB;
  • Vai citu e-pastu sistēmas, ko apstiprinājis WKING.LT veikals. Izvēloties norēķināties par Precēm šajā punktā norādītajā veidā, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadījumā tiek ievēroti tīmekļa vietnes lietošanas un personas datu apstrādes noteikumi, kas paredzēti attiecīgajā tīmekļa vietnē, uz kuru Jūs vērsīsities. var tikt vērsta;

5.4.2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir avansa maksājums, kad Pircējs pēc pasūtījuma apstiprināšanas, pēc maksājuma norādījuma saņemšanas, pārskaita naudu uz WKING.LT bankas kontu.
5.4.3. Apmaksa skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas brīdī - Pircējs norēķinās par preci to piegādes/saņemšanas (nodošanas - pieņemšanas) brīdī.
5.4.4. Apmaksa ar debetkarti vai kredītkarti, preces saņemot LP EXPRESS 24 paku pašapkalpošanās terminālī - Pircējs norēķinās par preci, tās saņemot pašapkalpošanās terminālī.
5.4.5. Priekšapmaksa ar debetkarti vai kredītkarti par Precēm (t.i. pirms Preču piegādes un nodošanas Pircējam).

5.5. Ja Pircējs izvēlas apmaksu par precēm to pasūtīšanas brīdī, Pircējs apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Tikai pēc tam, kad Starpnieks ir saņēmis no paša izvēlētās norēķinu sistēmas operatora attiecīgu apstiprinājumu par Pircēja samaksu par precēm un to piegādi (transportēšanu) (apmaksa Līguma 5.4.1. vai 5.4.2. punktā noteiktajā veidā) pasūtījums tiek izpildīts un tiek aprēķināts preču piegādes termiņš.

5.6. Ja Pircējs izvēlas norēķināties par precēm to piegādes brīdī, Pircēja pasūtījums tiek sākts izpildīt un nekavējoties tiek aprēķināts preču piegādes termiņš, starpniekam to apstiprinot Pircējam pa e-pastu. .

5.7. Pērkot 3.klasi i., lietota prece, 1 gada garantija nav spēkā, piemērojama tikai 14d preces atgriešana un nomaiņa, ja tā saņemta ar iekšēju defektu/defektiem.

6. PREČU PIEGĀDE.

6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

6.2. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) - Lietuvos paštas, AB.

6.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.

6.4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. kontrole.

6.5. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē pārdevējs, ja iepakojums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja iepakojumā ir nepasūtītas preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga preces komplektācija.

6.6. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana pakas bojājumus, viņam ir jānorāda komentāri kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.

7. PREČU KVALITĀTE, GARANTIJAS.

7.1. Katrs e-pasts Sīkāka informācija par WKING.LT veikalā nopērkamo preci kopumā ir norādīta katras preces aprakstā.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasts veikalā WKING.LT esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

8. ATGRIEŠANA UN MAIŅA.

8.1. Lietuvas Republikas tiesību akti nosaka pircēja tiesības bez iemesla atteikt pirkuma - pārdošanas vai preču piegādes līgumu, kas noslēgts, izmantojot sakaru līdzekļus, tai skaitā internetu.

8.2. Pircējam ir tiesības atcelt pirkuma-pārdošanas līgumu 14 dienu laikā no dienas, kad viņš vai viņa preču pasūtījumā norādītā persona saņem pasūtītās preces. Pircējam preces jānosūta Pārdevējam vai citai tā pilnvarotai personai nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma atteikuma paziņojuma iesniegšanas Pārdevējam. Termiņš netiek pārkāpts, ja Pircējs preci nosūtījis pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.3. Lai izmantotu tiesības atkāpties no pirkuma - pārdošanas līguma, pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam - WKING.LT (kas darbojas kā DVI RANKOS MB) par savu lēmumu atcelt pirkuma - pārdošanas līgumu, iesniedzot brīvas formas paziņojumu (līdz e-pasts).

8.4. Pircējam ir jāatgriež preces oriģinālajā un nebojātā iepakojumā. Pircējs ir atbildīgs par preces komplektāciju un iepakošanu. Ja prece nav pareizi salikta un iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto preci. Atgriežot preces, Pircējam jāpievieno pavadzīmes oriģināls, kas tika saņemts kopā ar preci, kā arī nepieciešams aizpildīt un parakstīt atgriešanas veidlapu (brīvās formas paziņojums).

8.5. Preces nevar atgriezt, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām preču izskats).

8.6. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma šādos gadījumos:
8.6.1. ja pirkuma-pārdošanas līgums tika noslēgts par precēm, kas ražotas pēc Pircēja speciālām instrukcijām, kuras nav iepriekš ražotas un tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai norādījuma, vai precēm, kuras ir pielāgotas Pircēja personiskajai vajadzībām;
8.6.2. ja pirkšanas-pārdošanas līgums tika noslēgts par precēm, kas ātri bojājas vai precēm ar īsu glabāšanas laiku;
8.6.3. ja pirkuma-pārdošanas līgums noslēgts par iepakotām precēm, kuras pēc piegādes tika izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ.

8.7. Pārdevējs atgriež Pircējam samaksātās summas par atgriezto preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad preces atdotas Pārdevējam vai no brīža, kad Klients ir iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu, ka prece ir nosūtīta, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

8.8. Pārdevējs atmaksā naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Pircējs izmantoja sākotnējā maksājuma darījumā, ja vien Pircējs nepārprotami piekrīt citam maksājuma veidam. Jebkurā gadījumā Pircējs nemaksā nekādas maksas, kas saistītas ar šādu atgriešanu.

8.9. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam tiek dota iespēja piegādāto preci aizstāt ar citām līdzīgām precēm vai atgriezt tās 14 dienu laikā.

8.10. Šo noteikumu 8.4.-8.5.punkts attiecas arī uz preču atgriešanu, ja tās neatbilst kvalitātes prasībām.

8.11. Pērkot 3.klasi i., lietota prece, 1 gada garantija nav spēkā, piemērojama tikai 14d preces atgriešana un nomaiņa, ja tā saņemta ar iekšēju defektu/defektiem.

9. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA.

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas vai pasūtījuma veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzību par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā WKING.LT

9.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-pasts veikala WKING.LT sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir saistīta ar e-pastu veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

9.5. Ja Pārdevēja e-pasts Veikalā WKING.LT ir atrodamas saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

10. TIRDZNIECĪBA UN INFORMĀCIJA.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var nosūtīt e-pastu. dažādas akcijas veikalā.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no to izpildes brīža.

10.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

10.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu. pa tālruņiem un e-pastiem, kas norādīti veikala WKING.LT sadaļā "Kontakti". e-pasta adreses.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI.

11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

11.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

11.3. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un pamatos.

11.4. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.5. Katram lietotājam ir iespēja strīdus ar Pārdevēju risināt elektroniski, nevēršoties tiesā. Pirmkārt, lietotājam ir jāsazinās ar Pārdevēju rakstiski un 14 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas, ja Pārdevējs nereaģē uz lietotāja pretenziju vai ja lietotāja pretenzija netiek apmierināta, lietotājs var vērsties organizācijā, kas nodarbojas. ar patērētāju strīdiem ārpustiesas kārtībā, t.i. Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, vietne www.vvtat.lt), vai tā teritoriālajām vienībām apriņķos vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/ods/).

Papildus informācija par maksājumu

Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele un Šiaulių bankas elektroniskās bankas pakalpojumus. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt." "Elektroniskajā veikalā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ.nr.: 12268475), tādēļ Jūsu personas informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai , tiks nodots Maksekeskus AS."